Certified Practitioner in Agile Testing

Agile transformatie

  • 5 sterren op basis van Google reviews

Toe aan agile transformatie? Kies voor consultancy of voor agile trainingen van Expandior!

Begrijpen wat het betekent om Agile te zijn

Voordat u begrijpt wat een agile transformatie is, moet u eerst weten wat het betekent om agile te zijn. Agile, losjes gedefinieerd, is het “vermogen om snel en gemakkelijk te bewegen en te denken” of “om snel en gecoördineerd te bewegen. In de wereld van softwareontwikkeling is een van de belangrijkste doelen van het adopteren en transformeren naar Agile? is het produceren van werkende, kwaliteitssoftware in korte, snelle stappen, ook wel bekend als continuous delivery. Dit vereist vaak dat teams in staat zijn om snelle, veranderende eisen te accepteren en te implementeren.

Agile, als het gaat om projectmanagement voor softwareontwikkeling, wordt soms gebruikt als synoniem voor Scrum, Kanban of een ander type raamwerk. Dit is een onjuiste en misleidende manier om te beschrijven wat het betekent om agile te zijn. Agile is een reeks principes en waarden die formeel zijn vermeld in het Agile Manifesto, opgericht in 2001.

Wat is Agile Transformatie?

Agile transformatie is het proces waarbij een hele organisatie wordt overgezet naar een wendbare, reactieve aanpak op basis van agile-principes.

Het begrijpen van agile transformatie begint met begrijpen wat het niet is: het toepassen van agile softwareontwikkelingsmethodologieën.

Hoewel elke organisatie die deze transformatie ondergaat, waarschijnlijk ook agile, Scrum, Lean, enz. zal omarmen, is agile transformatie een veel grotere onderneming dan alleen het veranderen van de manier waarop software wordt gebouwd.

In plaats daarvan is dit een complete transformatie van de hele organisatie en gaat veel verder dan productontwikkeling. Het doel is om de organisatie nieuw leven in te blazen door een omgeving te creëren die creativiteit en innovatie omarmt, medewerkers empowerment geeft en onnodige managementlagen vermindert.

Het eindresultaat kan bestaan ​​uit cross-functionele of zelfgeorganiseerde teams, een hernieuwde focus op klanttevredenheid, een vermindering van processen en plannen ten gunste van actie, en verhoogde niveaus van interne communicatie en informatie-uitwisseling.

Wat houdt een Agile Transformatieproces in?

Zoals bij alle grote ondernemingen begint het agile transformatieproces met het aanwijzen van een leiderschapsteam, het stellen van doelen en het opstellen van een routekaart. Periodieke check-ins van de voortgang aan de hand van de roadmap en noodzakelijke aanpassingen zijn essentieel om het project op koers te houden en toch realistisch te blijven.

Een communicatieplan moet het tactische vergezellen, om ervoor te zorgen dat de hele organisatie de doelstellingen begrijpt en voortdurend op de hoogte wordt gehouden van de voortgang ten opzichte van de doelstellingen. Omdat dit zo’n grote onderneming is, worden meestal kleinere pilots uitgevoerd voordat een organisatiebrede uitrol plaatsvindt.

Het samenstellen van multifunctionele teams is de sleutel, het creëren van groepen van 5-10 personen die voldoende expertise en talent hebben om projecten van begin tot eind op zich te nemen. Deze op zichzelf staande eenheden zijn in staat om overdrachten en de onvermijdelijke problemen die zich tijdens die overgangen voordoen, te elimineren.

Ook de projectopdracht verschuift van de individuele naar de teambenadering. Het team als geheel wordt geëvalueerd voor verschillende projecten en specifiek personeel wordt niet uitgekozen voor een bepaalde opdracht.

Om dit mogelijk te maken, moeten watervalontwikkeling, organisatorische silo’s en bureaucratie worden beperkt om een ​​omgeving te bieden die agile transformatie omarmt. Hoewel een deel hiervan in één klap kan worden gedaan, is veel hiervan een voortdurende, continue evaluatie en verbeteringen om een ​​agile-vriendelijke werkplek te blijven bevorderen. Dit kan zelfs wijzigingen in de kantoorindelingen omvatten om teamleden in dezelfde fysieke ruimte te coloceren.

Medewerkers hebben ook continue coaching en professionele ontwikkeling nodig om het maximale uit de agile transformatie van een organisatie te halen. Dit zijn nieuwe concepten en best practices voor de meeste medewerkers, dus investeringen in training en mentoring zijn de sleutel tot bedrijfsbrede buy-in. Dit omvat het in staat stellen van medewerkers om onafhankelijk te werken en problemen zelf op te lossen, terwijl managers ook worden opgeleid over het evalueren en belonen van personeel in dit nieuwe paradigma.

Er moeten nieuwe processen worden ontwikkeld en er kunnen nieuwe tools en oplossingen worden aangeschaft om deze nieuwe workflows te vergemakkelijken. Elk heeft eigendom, training en verspreiding door de hele organisatie nodig.

Agile training volgen