Expandior data driven digitale transformatie

Product Management 2.0

  • 5 sterren op basis van Google reviews

Raising the level of your Product Management.

Product Management is de kern

Volwassenheid

Het grootste probleem van Product Management is dat er geen officiële definitie is van wat de rol precies inhoudt. Dat maakt het lastig om te meten waar je staat en ook wat je zou moeten doen om je verder te ontwikkelen. Het Expandior Product Manager Maturity model is gebaseerd op jarenlange ontwikkeling bij het coachen van Product Managers en product organisaties. Het model omvat de drie kern gebieden waar je elke goede Product Manager aan kunt herkennen: 

  • Gedrag (Behaviour)
  • Vakmanschap (Mastery)
  • Resultaat (Impact) 

Producten maken is mensenwerk, dus de gedrags-as van het model focussend zich op het samenwerken met en het meenemen van mensen. Dit is de onderstroom in de organisatie, de paden die in geen enkel organigram staan, maar waarvan iedereen weet dat ze er zijn. 

Vakmanschap is de laatste jaren veel in geïnvesteerd. Kennis over het proces van ontwikkeling, marketing etc. is alom toegankelijk maar de product kant van het vakmanschap, zoals bv lifecycle management is vaak onderbelicht. 

Resultaten gaan over het oplossen van echte problemen, niet over het shippen van features. Deze zijn uit te drukken in business metrics en gaan over echte waarde creatie. Ondanks alle agile “transformaties” is er nog steeds een gapend gat tussen business waarde en wat teams doen en dat is waar de Product Manager voor staat.

Wij hebben gezien dat het model een uitstekend handvat is voor productmanagers en product organisaties om te ontdekken hoe ze naar het volgende niveau kunnen komen. Onze aanpak helpt jou met het vaststellen en duurzaam verbeteren van dit niveau. Op individueel vlak en op team- en organisatieniveau. 

De 6 pijlers van product management

De 6 pijlers geven ons inzicht in waar een product manager staat. Ze vormen de basis van ons volwassenheidsmodel. Op welke vlakken excelleert de product manager en op welke vlakken komt de product manager juist nog tekort?

1. People
Effectieve samenwerking met stakeholders, managen van partnerships en samenwerking faciliteren om de kernproblemen voor klanten op te lossen.

3. Process
De werkwijzen waarop het product tot stand komt is incrementeel en iteratief. Geen feature factory maar waarde voor specifieke klantgroepen.

5. Market
Op een gestructureerde manier en datagedreven inleven in de klant, aansluiten bij ontwikkelingen en kansen in de markt.

2. Leadership
Overtuig en beïnvloed mensen door hen mee te nemen in het verhaal van jouw product. Zorg ervoor dat deze boodschap direct op de doelgroep aansluit.

4. Product
Specifieke domeinkennis helpt bij het opstellen van een productstrategie, echter de validatie van de veronderstelde waarde geeft inzicht in de product-market fit.

6. Business
Acteer binnen de strategische kaders van jouw organisatie. Bewijs welke waarde je hebt geleverd voor klant en organisatie.

The steps of our journey

Onze aanpak

Assess

Assess

Een objectief oordeel is het startpunt. Dit vormt de basis voor een assessmentronde waarin zowel de product owner als de omgeving beoordeelt welk niveau er bij elke competentie wordt behaald. Leerwensen en urgente ontwikkelpunten komen zo bij elk individu én op team- en organisatieniveau naar boven.

Closing the gap

Closing the gap

De resultaten van de assessment gecombineerd met de ambitie, doelen en knelpunten van de organisatie geven een exact beeld van de ‘learning gap’. Alle acties om het gewenste niveau te bereiken worden door Expandior in een improvement backlog opgeleverd. Met leerreizen, leerinterventies en advies op organisatieniveau.

Improve

Improve

Expandior helpt jou vervolgens om het model, de assessments en de backlog op duurzame wijze in de manier van werken binnen jouw organisatie op te nemen. Zo lang je wil is Expandior aanwezig als trusted advisor en opleider. Tot je op eigen kracht verder wil met deze duurzame wijze van verbeteren.

Ons team

Ervaren en altijd nieuwsgierig

De koffie staat klaar

Laten we kennis maken, in welke vorm dan ook.